powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

MIQUEL COLLELL

MIQUEL COLLELL – Hiszpania • Spain • Spanien

 

Generalny Dyrektor Techniczny ds. Świń, ILBU, Merck

 

DANE OSOBOWE

·         Data urodzenia: 2 czerwca 1965

·         Miejsce urodzenia: Manlleu (Barcelona) Hiszpania

·         Żonaty, 4 córki

WYKSZTAŁCENIE

·         Absolwent medycyny weterynaryjnej na "Universitat Autònoma de Barcelona"(UAB), Barcelona, Hiszpania (1989).

·         Magister Zdrowia i Produkcji Świń na Universitat de LLeida (UdL), Unversitat Autonoma de Barcelona (UAB, Universidad e Zaragoza (UZ), Universitat complutense de Madrid (2011)

OBECNE MIEJSCE PRACY

·         Global Technical Director Swine Merck AH

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

·         MANLLEU VETERINARY CENTRE, S.L. (1988/1994). Mieszana praktyka i udział w przygotowaniu i otwarciu części kliniki weterynaryjnej zajmującej się trzodą chlewną.

·         LEKARZ WETERYNARII W  PIC (1990-1993) (Pig Improvement Company, Hiszpania).

·         UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB). (1992-1994), wykładowca w Katedrze Patologii i Produkcji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

·         KOMITET TECHNICZNY OCENY TUSZY ŚWIŃ. ( 1988-1994)

·         KOMITET ORGANIZACYJNY "BIANUAL OSONA SWINE". (1992-1995). Komitet organizuje co dwa lata krajowe spotkania w Osona (Vic, Barcelona, Hiszpania), dotyczące różnych aspektów produkcji świń. Udział w tym komitecie dotyczył przygotowania programu technicznego.

·         INSTITUTO ZOE S.L. (1991-1993). Dyrektor firmy zajmującej się organizacją kursów dotyczących trzody chlewnej.

·         KOMITET ORGANIZACYJNY EUROPORC (2002-2010) Współorganizator Europejskiego Spotkania w Vic (Barcelona), które obejmowało pierwszy Kongres Hiszpański.

·         B & M c.v.p.  (José Barceló y Enrique Marco) (1995- 2005) Partner, konsultant dla 70 różnych firm w Hiszpanii, Włoszech i na Węgrzech.

·         3tres3. Współzałożyciel, partner i twórca wiodącej strony internetowej dotyczącej trzody chlewnej w Hiszpanii. Obecnie poza tą spółką.

·         MARCO I COLLELL (Enric Marco & Miquel Collell) (2006-2012) Współzałożyciel i Partner,  konsultacja dla firm z branży trzody chlewnej na całym świecie.

CZŁONEK NASTĘPUJĄCYCH ORGANIZACJI ZAWODOWYCH:

·         Official College of Veterinarians of Barcelona

·         ANAPORC Swine Spanish national Association

·         AVPV (Catalan Swine Association)

·         American Association of Swine Practitioners

 

Miquel wychował się na fermie świń i właśnie ze względu na ten rodzinny biznes ukończył studia weterynaryjne na "Universitat Autònoma de Barcelona" (UAB). Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1988 w Centre Veterinari Manlleu (CVM). Od 1991 do 1994r. prowadził także profesjonalne szkolenia dla hodowców (ZOE Institute). W roku 1996r.dołączył do firmy B&M jako partner Jose Barceló Bonada i Enric Marco Granell. W roku 2006 in i Enric założyli firmę Marco i Collell.

Jako niespokojny człowiek, często przywołuje bezsenne noce, które zafundowała mu jego pierwsza córka, i w czasie których „przy okazji” wymyślił nową stronę internetową przeznaczoną wyłącznie dla sektora hodowli trzody chlewnej: 3tres3.com. Odegrał także kluczową rolę przy opracowaniu programu działania Fundacji Sus Scrofa Foundation.

Poza swoją pracą w Marco i Collell, w latach 2007-2012 był także profesorem w Katedrze Patologii i Produkcji na Wydziale Weterynaryjnym UAB, a także brał aktywny udział w pracach kilku organizacji (Europorc, the Masters Program in Swine at the UdL, UAB, UdZ, UCM..).

W roku 2010 otrzymał tytuł magistra Zdrowia i Hodowli Świń na Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Zaragoza and Universidad Complutense de Madrid.

Był wykładowcą na ponad 100 kongresach, kursach i konferencjach; opublikował kilka książek i artykułów


Miquel Collell  - Global Technical Director Swine, ILBU, Merck

 

PERSONAL

·         Date of birth: 2nd June 1965

·         Place of birth: Manlleu (Barcelona) Spain

·         Married, 4 daughters

FORMATION

·         Graduate in Veterinary Medicine from the "Universitat Autònoma de Barcelona"(UAB), Barcelona, Spain (1989).

·         Master in Swine Health and Production from Universitat de LLeida (UdL), Unversitat Autonoma de Barcelona (UAB, Universidad e Zaragoza (UZ), Universitat complutense de Madrid (2011)

PRESENT OCCUPATION

·         Global Technical Director Swine Merck AH

PROFESSIONAL EXPERIENCE

·         MANLLEU VETERINARY CENTRE, S.L. (1988/1994). Mixed Practice and contribution to the conception and development of the swine section of this veterinary clinic.

·         LOCAL PIC VET (1990-1993) (Pig Improvement Company España).

·         UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB). (1992-1994), Associate lecturer in the department of Pathology and Production of the Faculty of Veterinary Medicine.

·         TECHNICAL COMMITTEE OF SWINE CARCASS COMPETITION. ( 1988-1994)

·         ORGANIZING COMMITTEE OF THE "BIANUAL OSONA SWINE". (1992-1995). this committee organizes a National meeting in Osona (Vic, Barcelona, Spain) every two years, centred on different aspects of swine production. Participation on this committee involves organization of the technical programme.

·         INSTITUTO ZOE S.L.( 1991-1993 ). Director of the company dedicated to the organization of courses centred on the “swine world”.

·         ORGANIZING COMMITTEE OF EUROPORC (2002-2010) Cofounder of this European Meeting held in Vic (Barcelona) that includes the first Spanish Swine virtual congress.

·         B & M c.v.p.  (José Barceló y Enrique Marco) (1995- 2005) Partner of consultancy to 70 different swine companies in Spain, Italy and Hungary.

·         3tres3. Cofounder partner and creator of swine web page leader in Spanish. Currently out of this business

·         MARCO I COLLELL (Enric Marco & Miquel Collell) (2006-2012) Cofounder and Partner of Consultancy to swine companies all over the world.

MEMBER OF THE FOLLOWING PROFESSIONAL ASSOCIATIONS:

·         Official College of Veterinarians of Barcelona

·         ANAPORC Swine Spanish national Association

·         AVPV (Catalan Swine Association

·         American Association of Swine Practitioners

 

Miquel grow up in a pig farm, since thanks to this family business, he graduated veterinary school at the "Universitat Autònoma de Barcelona" (UAB). He began his professional life at the Centre Veterinari Manlleu (CVM) in 1988. From 1991 to 1994, he began professionally training farmers (ZOE Institute) as well. In 1996 he joined B&M as a partner to Jose Barceló Bonada and Enric Marco Granell. In 2006 he and Enric founded Marco i Collell.

As a restless man, he recalls how the nights he spent awake due to his first born daughter, were consumed online and led to his proposal of a website dedicated solely to the swine sector: 3tres3.com. He also played a key role in the execution of the curriculum for the Sus Scrofa Foundation.

In addition to all his work at Marco i Collell, from 2007 to 2012 he was an associate professor in the Pathology and Production Department in the Veterinary faculty at the UAB, and a member of several different organizational commissions (Europorc, the Masters Program in Swine at the UdL, UAB, UdZ, UCM..).

He Obtained his Master of Swine Heath and Production from Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Zaragoza and Universidad Complutense de Madrid, in 2010.

He has been a speaker at more than 100 congresses, courses and conferences, and has published several books and articles

 

****************************************************************************************

Kontrola warunków chowu - środowisko - rola gazów i sposób w jaki środowisko wpływa na świnie - wentylacja naturalna i mechaniczna

 

Opis warsztatów dotyczących wentylacji:

Środowisko, rola gazów i w jaki sposób środowisko wpływa na świnie

Wentylacja naturalna

Wentylacja mechaniczna

 


 

Control of rearing conditions - the environment - the role of gases and how the environment affects pigs -natural and mechanical ventilation

 

Ventilation workshop description:

Environment principles, role of gases and how environment affect the pig

Natural ventilation

Mechanical ventilation