aktualnościprogramrejestracja i opłatyzakwaterowaniewystawcygaleriapliki do pobraniaarchiwumkontakt

 

IV Poznańskie Forum Weterynaryjne - Zdrowie bydła i zdrowie świń

Poznań – 19-22.03.2015 r.

blok wykładowy - ŚWINIE       20.03.2015  WYKŁADY BEDĄ TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15

Powitanie gości i uczestników oraz otwarcie Forum - Aleksander Skoracki

 

Sesja I             Przewodniczący – Tomasz Stadejek

9.15-10.00 Zygmunt Pejsak - ASF – the current situation and threats / ASF – aktualna sytuacja i zagrożenia
10.00-10.40

Dominiek Maes - A critical reflection on intensive pig production regarding health and biosecurity /

Krytycznie spojrzenie na utrzymanie zdrowia i bioasekurację w intensywnej produkcji trzody chlewnej

10.40-11.00 Marlijn Klinkenberg - Sustainable intensive pig and poultry production “an integrated and multi-factorial approach” / Wielokierunkowa analiza czynników wpływających na wydajność intensywnej produkcji świń i drobiu - europejski projekt PROHEALTH
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-12.00  Przerwa na kawę z możliwością zapoznania się z ofertą wystawców

Sesja II             Przewodniczący – Jolanta Budzyk

12.00-12.30 Tanja Opriessnig - Update on PCV2: Emerging strains and efficacy of current vaccines / Co nowego z PCV2: Nowe szczepy i skuteczność obecnych szczepionek
12.30-13.00 Verena Gotter - Suckling piglet enteric disease - causes, diagnostics, prevention / - Choroby jelit prosiąt ssących – przyczyny, diagnostyka, zapobieganie
13.00-13.15 Christina Wald - PCV2, M.hyo – najnowsze informacje dotyczące protokołów szczepień
13.15-14.00 Kyoung Jin Yoon - Porcine Epidemic Diarrhea: U.S. experience and research understanding of the disease and control / Epidemiczna biegunka świń: doświadczenia z USA i badania dotyczące przebiegu i zwalczania choroby
14.00-14.15 Dyskusja
14.15-15.30 Przerwa na lunch z możliwością zapoznania się z ofertą wystawców
 

Sesja III           Przewodniczący - Zygmunt Pejsak

15.30-16.15

Cinta Prieto Suárez - Immune Response against PRRSV: implications for protection? /

- Odpowiedź immunlogiczna na zakażenie PRRSV: implikacje dla profilaktyki

16.15-17.00 Laura Batista - PRRS, PED PCV2, and SIV: how can we improve our support to the swine industry /  PRRS, PED, PCV2 i SIV: jak możemy poprawić nasze wsparcie dla hodowców trzody chlewnej?
17.00-17:30 Tomasz Stadejek - Chosen current aspects and topics from the international pig health conferences / Wybrane, aktualne zagadnienia poruszane na światowych konferencjach poświęconych zdrowiu świń
17.30-17.45 Dyskusja
17.45-18.00 Podsumowanie bloku wykładowego - Zygmunt Pejsak
   
19.00 Wieczór towarzyski  

 
   
 blok wykładowy - BYDŁO     21.03.2015
8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Powitanie gości i uczestników oraz otwarcie drugiego dnia Forum - Aleksander Skoracki
  Sesja I      Przewodniczący - Lesław Szabłoński
9.15-10.00 Marek Pirsztuk - Aktualna sytuacja odnośnie występowania IBR (BHV1) u bydła i ewentualne plany wprowadzenia zwalczania tej choroby na terenie kraju
10.00-10.50 Monika Szymańska-Czerwińska - Gorączka Q - etiologia, epidemiologia i diagnostyka
10.50-11.00 Jakub Kulus - Torbiele jajnikowe - aktualny problem rozrodu krów w stadach bydła mlecznego
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-12.00 Przerwa na kawę z możliwością zapoznania się z ofertą wystawców
  Sesja II     Przewodniczący - Aleksander Skoracki
12.00-13.00 Hans-Jürgen Kunz - Metabolische Programmierung - die Auswirkungen der Kälber- und Färsenfütterung von auf zukünftige Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Milchkühen - Empfehlungen auf der Grundlage der Ergebnisse von sechsjährigen Versuchen
Programowanie metaboliczne - wpływ żywienia cieląt i jałówek na późniejszą zdrowotność i wydajność krów mlecznych - zalecenia oparte o wyniki sześcioletnich doświadczeń
13.00-13.20 Marian Kamyczek - Efekty stosowania probiotyków w żywieniu cieląt
13.20-13.50 Marek Gehrke - Praktyczne aspekty profilaktyki hipokalcemii w okresie okołoporodowym u krów
13.50-14.00 Jakub Ruszkowski - Nasienie seksowane - stopień wykorzystania, wskaźnik zacieleń oraz rzeczywisty rozkład płci w wybranych stadach bydła mlecznego - doświadczenia krajowe
14.00-14.15 Dyskusja
14.15-15.30 Przerwa na lunch z możliwością zapoznania się z ofertą wystawców
  Sesja III     Przewodniczący - Jędrzej Jaśkowski
15.30-16.20 Olivier Salat - Reproductive management of dairy herds: my practitioner’s experience of 20 years of follow-up of reproduction
Zarządzanie stadem bydła mlecznego z punktu widzenia optymalizacji rozrodu
16.20-17:20 Martina Hoedemaker - Mastitis as a herd problem – factors and analysis of udder health
Mastitis jako problem stada - czynniki i analiza zdrowotności wymienia
17.20-17.30 Dawid Repczyński - Czy terapia hormonalna poprzedzająca zacielenie wywiera wpływ na częstość ciąż wieloraczych u krów mlecznych
17.30-17.45 Dyskusja
17.45-18.00 Podsumowanie bloku wykładowego i zakończenie części wykładowej - Jędrzej Jaśkowski
   
blok warsztatowy -ŚWINIE 19-20.03.2015
9.00-11.30 Miquel Collell  - Control of rearing conditions - the environment - the role of gases and how the environment affects pigs - natural and mechanical ventilation

Kontrola warunków chowu - środowisko - rola gazów i sposób w jaki środowisko wpływa na świnie - wentylacja naturalna i mechaniczna

15.30-17.00 Paweł Kwarciany - Metodologia poubojowej oceny płuc w aspekcie M.Hyo oraz APP, zastosowanie zapisu w Ceva Lung Program

 

20.03.2015
18.15-19.00 Verena Gotter - Ferkeldurchfall - Sektion, Labordiagnostik, Interpretation der Ergebnisse

Biegunka prosiąt - diagnostyka sekcyjna, diagnostyka laboratoryjna i interpretacja wyników

blok warsztatowy -BYDŁO  22.03.2015
8.30-10.30

Aleksander Skoracki - Repozycja i fiksacja lewostronnie przemieszczonego trawieńca metodą laparoskopową wg Janowitza w modyfikacji Christiansena

11.00-13.30

Wojciech Rękawek - Obsługa i możliwości zastosowania ultrasonografu w diagnostyce bydła - zabezpieczenie sprzętowe Firma Dramiński

14.30-17.30

Martina Hoedemaker - Darstellen und Besprechen von kritischen Punkten, die Einfluss auf das Erhalten der Eutergesundheit haben (Fütterung, Haltungsbedingungen, Melken) 

Przedstawienie i omówienie krytycznych punktów mających wpływ na utrzymania zdrowego wymienia (żywienie, warunki utrzymania, dój)

   

UWAGA!

W bloku warsztatowym dotyczącym świń i bydła wystąpienia prelegentów zagranicznych prowadzących warsztaty będą tłumaczone konsekutywnie (na zasadzie „zdanie po zdaniu”).

 

Miejsca, w których odbywać się będą zajęcia warsztatowe dotyczące świń i bydła, będą podane do wiadomości osobom, które zgłoszą w nich swój udział .