powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

MARLIJN KLINKENBERG

MARLIJN KLINKENBERG - Holandia • Netherlands • Niederlande

 

Marlijn Klinkenberg w 2014 roku uzyskała tytuł magistra z medycyny weterynaryjnej w Faculty of Veterinary Medicine w Utrechcie (Holandia). Zakres jej specjalizacji obejmuje zdrowie zwierząt gospodarskich, w szczególności trzody chlewnej oraz bydła mlecznego. Swoją pracę magisterską napisała na temat eutanazji u prosiąt, z której to pracy został opublikowany w Tijdschrift voor Diergeneeskunde artykuł pt. Euthanasie bij varkens: T-61 versus Pentobarbital.

Obecnie ma otwarty przewód doktorski w Faculty of Veterinary Medicine w Ghent University pod kierunkiem prof. Dominieka Maesa. Ghent University jest prowadzącym pierwszy workpackage projektu PROHEALTH. Doktorat ma być ukończony w styczniu 2018.


Marlijn Klinkenberg obtained her master degree in Veterinary Medicine in 2014 at the Faculty of Veterinary Medicine in Utrecht (The Netherlands). She specialized in farm animal health with a special interest in pigs and dairy cows. She wrote her master thesis about euthanasia in piglets. An article about her master thesis, titled Euthanasie bij varkens: T-61 versus Pentobarbital, can be found in the Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Currently she is a PhD student at the Faculty of Veterinary Medicine at Ghent University under the supervision of prof. dr. Dominiek Maes. Ghent University is leading the first work package of the PROHEALTH project. The PhD is aimed to be finished in January 2018.

 

*********************************************************************************

Wielokierunkowa analiza czynników wpływających na wydajność intensywnej produkcji świń i drobiu - europejski projekt PROHEALTH

Zrównoważona intensywna produkcja świń i drobiu – „zintegrowane i wieloczynnikowe podejście”

Projekt PROHEALTH pozwala na dokładniejsze poznanie wieloczynnikowych aspektów chorób zwierząt związanych z intensyfikacją ich produkcji oraz przyczyni się do opracowania, oceny i upowszechnienia skutecznych metoda ich zwalczania. Projekt dotyczy chorób produkcyjnych u świń i drobiu utrzymywanych w różnych systemach intensywnej hodowli w UE i wykorzystuje zarówno podejście epidemiologiczne jak i eksperymentalne.

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wstępne wyniki dotyczące hodowli trzody chlewnej w Belgii.

 


 

Sustainable intensive pig and poultry production “an integrated and multi-factorial approach” - European project PROHEALTH

Sustainable intensive pig and poultry production “an integrated and multi-factorial approach”

The PROHEALTH project will develop understanding of the multifactorial dimension of animal pathologies linked to the intensification of production and use this to develop, evaluate and disseminate effective control strategies to reduce impact. The project addresses production diseases of pigs and poultry raised in a wide range of EU intensive systems, using both epidemiological and experimental approaches.

During the lecture some preliminary results will be presented about the Belgium pig industry.