powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

TANJA OPRIESSNIG

TANJA OPRIESSNIG - Szkocja/USA • Scotland/USA Schottland/USA

 

Prof. Tanja Opriessnig w 2000 roku otrzymała wykształcenie weterynaryjne w University of Veterinary Medicine w Wiedniu, w Austrii. W 2002 roku, na tym samym uniwersytecie, uzyskała dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Od 2002 do 2006 roku prof. Opriessnig była pracownikiem naukowym w Iowa State University i ukończyła doktorat z patologii weterynaryjnej. Od 2006 do 2013 roku pracowała jako Veterinary Diagnostic Pathologist na stanowisku adiunkta, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Veterinary Diagnostic Laboratory w Iowa State University. Od 2013 roku prof. Opriessnig współpracuje z Roslin Institute, University of Edinburgh oraz z Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, Iowa State University. Obecnie badania jej koncentrują się na patogenezie, kontroli i diagnozie zakaźnych czynników chorobotwórczych u świń z naciskiem na PCV2, PRRSV, Erysipelothrix rhusiopathiae, PPV, PAstV, PEDV i HEV. Od 2002 roku zostało opublikowanych > 150 artykułów naukowych prof. Opriessing w różnych specjalistycznych czasopismach wirusologicznych, mikrobiologicznych i weterynaryjnych.


Prof. Tanja Opriessnig completed her veterinary degree at the University of Veterinary Medicine in Vienna, Austria in 2000. In 2002, she received her advanced degree in Veterinary Science from the same University. From 2002 to 2006, Prof. Opriessnig worked as a postdoctoral researcher at Iowa State University and she completed a Ph.D. in Veterinary Pathology. From 2006 to 2013, she worked as Veterinary Diagnostic Pathologist at the Assistant, Associate or Full Professor rank at the Veterinary Diagnostic Laboratory at Iowa State University. Since 2013 Prof. Opriessnig has a joint appointment with the Roslin Institute, University of Edinburgh and the Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, Iowa State University. Her current research focus is on pathogenesis, control, and diagnosis of infectious pathogens in pigs with emphasis on porcine circovirus type 2, porcine reproductive and respiratory syndrome virus, Erysipelothrix rhusiopathiae, porcine parvovirus, porcine astrovirus, porcine epidemic diarrhea virus, and swine hepatitis E virus. Since 2002, Prof. Opriessnig published > 150 peer-reviewed manuscripts in various journals of virology, microbiology and veterinary relevance.

 


Prof. Tanja Opriessnig hat im Jahr 2000 ihre tierärztliche Ausbildung an der Veterinärmedizinischen Universität Wien beendet. Im Jahr 2002 hat sie an der gleichen Universität den höheren Abschluss in der Tiermedizin erworben. Nach der Doktorarbeit von 2002 bis 2006 Frau Professor Tanja Opriessnig arbeitete als Wissenschaftlerin an der Iowa State University, wo sie ihren Doktorgrad als veterinärmedizinische Pathologin beendet hat. Von 2006 bis 2013 arbeitete sie als Pathologin für Veterinärdiagnostik mit dem dienstlichen Rank von Assistenten bis ordentliche Professor in dem Labor für Veterinärdiagnostik an der Iowa State University. Seit 2013 hat sie eine gemeinsame Berufung mit dem Roslin Institute, University of Edinburgh und the Department of Veterinary Diagnostic und Production Animal Medicine, Iowa State University. Ihre aktuelle Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf Pathogenese, Kontrolle und Diagnostik von Infektionserreger mit einem Schwerpunkt auf PCV2, PRRSV, Erysipelothrix rhusiopathiae, PPV, PAstV, PEDV i HEV. Prof. Opriessnig hat über 150 Peer-Reviews- Manuscripte in verschiedenen Zeitschriften für Virologie, Mikrobiologie und Tiermedizin publiziert.

 

****************************************************************************************

Co nowego z PCV2: Nowe szczepy i skuteczność obecnych szczepionek.

Cirkowirus świń typ 2 (PCV2) jest jednym z najważniejszych patogenów świń w USA i na całym świecie. Szczepionki przeciwko PCV2 należą do najszerzej stosowanych produktów biologicznych u świń i są powszechnie uznawane za bardzo skuteczne. Prezentacja będzie koncentrowała się na nowo pojawiających się podtypach i szczepach wirusa PCV2. Omówiona zostanie także skuteczność obecnie dostępnych szczepionek przeciwko PCV2.


Update on PCV2: Emerging strains and efficacy of current vaccines

Porcine circovirus type 2 (PCV2) is one of the most important pathogens affecting pigs in the U.S. and globally. PCV2 vaccines are among the most widely used swine biological products and are generally considered to be highly effective. This presentation will focus on emerging PCV2 subtypes and strains. The efficacy of currently available PCV2 vaccines against these strains will also be discussed.