powrót do programuback to agendaZurück zum Programm
WYKŁADOWCY
LECTURERS
NOTE BIO

CINTA PRIETO SUÁREZ

CINTA PRIETO SUÁREZ – Hiszpania • Spain • Spanien

 

Prof. Cinta Prieto otrzymała wykształcenie weterynaryjne (DVM, 1992) oraz tytuł magistra (1994) w Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. W 1997 roku, na tym samym uniwersytecie, uzyskała tytuł doktora. Od 1997 do 2002 roku pracowała między innymi jako lekarz weterynarii odpowiedzialna za zdrowie i produkcję trzody chlewnej (Inversiones Adaja S.A. and Conde Clavo, S.A.) w Segovii (Hiszpania), zastępca dyrektora produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym trzody chlewnej (CASTILEON 2000) w północnej Hiszpanii (Palencia) oraz jako obsługa techniczna ELANCO (LILLY COMPANY) w Hiszpanii. Od 2003 roku jest naukowo związana z Animal Health Department of Veterinary School w Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii, a od 2011 roku jest profesorem zwyczajnym. Prof. Prieto ukończyła różnego rodzaju kursy z zakresu nauk weterynaryjnych, mikrobiologii, wirusologii, zdrowia i produkcji trzody chlewnej, technologii rozrodu zwierząt oraz zdrowia i produkcji zwierząt. Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych opublikowanych w specjalistycznych czasopismach. Obecnie jest członkiem European College of Porcine Health and Management (ECPHM) jak również American Association of Swine Veterinarians.


Prof. Cinta Prieto received her veterinary training (DVM, 1992) and master degree (1994) from Universidad Complutense de Madrid in Spain. In 1997, she earned Ph.D. from the same University. From 1997 to 2002, she worked as veterinarian responsible for health and production in swine companies (Inversiones Adaja S.A. and Conde Clavo, S.A.) in Segovia (Spain), deputy director of production in a swine production company (CASTILEON 2000) in North Spain (Palencia), technical services of ELANCO (LILLY COMPANY) Spain. From 2003 till now she is academically affiliated with the Animal Health Department of Veterinary School at Universidad Complutense de Madrid in Spain and since 2011 she is full – professor. Prof. Prieto finished various courses in veterinary sciences, microbiology, virology, swine health and production, animal reproduction technology, and animal health and production. She is author or co-author of several scientific papers published in peer reviewed journals. She is currently de facto member of the European College of Porcine Health and Management (ECPHM) and member of the American Association of Swine Veterinarians.

 

****************************************************************************************

 

Odpowiedź immunologiczna przeciwko PRRSV: wpływ na zabezpieczenie zwierząt

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) jest zdolny wpływać i modulować nieswoistą (wrodzoną) odpowiedź immunologiczną świń. Być może w związku z osłabieniem nieswoistej reakcji odpornościowej, powoli rozwija się odpowiedź swoista (nabyta). Właściwości szczepu PRRSV odgrywają kluczową rolę w rozwoju odpowiedzi immunologicznej mogącej kontrolować infekcję szczepami heterologicznymi. Poza tym, indywidualna zmienność reakcji odpornościowej u świń może również odgrywać rolę w kontroli zakażeń heterologicznych.


Immune Response against PRRSV: implications for protection

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is able to interfere with and modulate the innate immune response of the pigs. Maybe as a consequence of impairment of the innate immune response, adaptive immune response develops slowly. Strain characteristics play a key role in the development of an immune response able to control heterologous isolates. Besides, individual variability in the immune response of the pigs might also play a role in the control of heterologous challenges.