aktualnościprogramrejestracja i opłatyzakwaterowaniewystawcygaleriapliki do pobraniaarchiwumkontaktKomitet organizacyjny

·  Aleksander Skoracki

·  Jolanta Budzyk

·  Lesław Szabłoński

·  Maciej Gogulski

·  Tomasz Stadejek

 

 

Komitet naukowy

·  Aleksander Skoracki

·  Jędrzej M. Jaśkowski

·  Tomasz Stadejek

 

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Poznańskie Forum Weterynaryjne odbyło się po raz czwarty.

Specjaliści chorób trzody chlewnej oraz bydła spotkali się w Poznaniu, aby wysłuchać prezentacji w dwóch blokach tematycznych i wziąć udział w praktycznych warsztatach.

Tematyka tegorocznego Poznańskiego Forum Weterynaryjnego, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się na utrzymaniu zdrowia w stadach bydła i świń na najwyższym poziomie, gdyż jednym z głównych czynników decydujących o wydajności zwierząt jest ich stan zdrowia. Nowoczesna weterynaria, jak mówił jeden z organizatorów spotkania, dr Aleksander Skoracki (firma BASKO), wychodząc naprzeciw aktualnym trendom, skupia swoje działania na optymalizacji zdrowia zwierząt gospodarskich, aby tworzyć warunki pozwalające na uzyskiwanie maksymalnych wydajności i poprawę konkurencyjności ferm. Chodzi zatem o poszukiwanie i tworzenie takich systemów produkcyjnych, które w jak największym stopniu wyeliminują niebezpieczeństwo występowania chorób w stadzie.

Zagraniczni i krajowi eksperci w wykładach, podzielonych na bloki tematyczne, przekazali lekarzom oraz studentom weterynarii aktualną wiedzę na temat diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt gospodarskich. Co ważne, wszystkie prelekcje miały wydźwięk bardzo praktyczny, co z pewnością pozwoli przełożyć zaprezentowane treści  na codzienną pracę zawodową. Dydaktyczną i merytoryczną wartość konferencji kreowali wykładowcy z zagranicy - Laura Batista (Kanada/Meksyk), Verena Gotter (Niemcy), Martina Hoedemaker (Niemcy), Marlijn  Klinkenberg (Belgia/Holandia), Hans-Jürgen Kunz (Niemcy), Dominik Maes (Belgia), Tanja Opriessnig (Szkocja/USA), Olivier Salat (Francja), Cinta Prieto Suárez (Hiszpania), Kyoung Jin Yoon (USA) - i Polski: Marek Gehrke, Marian Kamyczek, Zygmunt Pejsak, Marek Pirsztuk (Główny Lekarz Weterynarii), Tomasz Stadejek i Monika Szymańska-Czerwińska. Obecność na Poznańskim Forum tak znamienitych wykładowców jest w dużej mierze zasługą profesora Tomasza Stadejka i jego osobistym kontaktom na arenie międzynarodowej. W części wykładowej krótkie doniesienia naukowe przedstawiali także studenci poznańskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Tematy poruszane podczas Forum wywoływały ożywioną dyskusję, a sprawnego podsumowania dni wykładowych dokonali: prof. Zygmunt Pejsak - w części trzodowej oraz prof. Marek Gehrke - w części bydlęcej.

Integralną częścią Forum były dni warsztatowe. Miquel Collell z Hiszpanii przedstawił praktycznie w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Złotnikach należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak kontrolować warunki chowu, środowisko i dobrostan świń, a teoretycznie w sali wykładowej omówił rolę gazów, rodzaje wentylacji naturalnej i mechanicznej oraz w jaki sposób te elementy środowiska wpływają na świnie. Kolejne zajęcia, mimo iż praktyczne, odbywały się w nowej sali wykładowej Kliniki Weterynarii. Lek. wet. Paweł Kwarciany, na płucach przywiezionych z rzeźni, zaprezentował zmiany i przedstawił metodologię poubojowej oceny płuc w aspekcie M. hyo oraz APP z zastosowaniem zapisu w „Ceva Lung Program”, a dr Verena Gotter z Niemiec wykonała sekcję kilku prosiąt i warchlaków interpretując jednocześnie stwierdzane objawy, szczególnie pod kątem biegunek oraz omówiła możliwości diagnostyki laboratoryjnej i interpretację wyników w tym zakresie. Podczas obu zajęć warsztatowych w sali wykładowej przy stole sekcyjnym ustawiona była kamera, która przekazywała omawiany obraz na ekran, dzięki czemu osoby, które nie stały bezpośrednio przy stole, miały też możliwość śledzenia omawianych zmian. Wszystkie zajęcia warsztatowe poświęcone bydłu odbywały się na fermie bydła Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego "GAŁOPOL" w Gałowie koło Szamotuł. Dr Aleksander Skoracki wykonał repozycję i fiksację lewostronnie przemieszczonego trawieńca metodą laparoskopową wg Janowitza w modyfikacji z zastosowaniem zgłębnika Christiansena. Lek. wet. Wojciech Rękawek zaprezentował możliwości stosowania ultrasonografu firmy Dramiński w diagnostyce bydła, a prof. Martina Hoedemaker z Niemiec przedstawiła i omówiła jak należy analizować i korygować problemy związane ze zdrowiem wymienia, w tym szczególnie krytyczne punkty dotyczące żywienia, warunków utrzymania, obsługi i doju mające wpływ na utrzymanie zdrowego wymienia.

Sale Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego „BIOCENTRUM” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu okazały się doskonałe jeśli chodzi o potrzeby dydaktyczne, ale także stworzyły satysfakcjonujące miejsce dla wystawców.

Organizatorzy spotkania, Instytut Weterynarii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN, Wojewódzki Wielkopolski Lekarz Weterynarii, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych - Oddział Wielkopolski, Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz BASKO Aleksander Skoracki, dziękują prelegentom, uczestnikom oraz sponsorom i wystawcom za udział w Wetforum 2015 w Poznaniu.

 

 

                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                              w imieniu Organizatorów

 

                                                                                                              dr Aleksander Skoracki


 

dotychczasowe monografie